Realizacje – Szkolnictwo i edukacja

Szkolnictwo i edukacja

Optymalizacja relacji z klientami oraz zarządzanie danymi Działu Handlowego

Nasza realizacja

Klient korzystał z systemu CRM od 2007 roku, dlatego zaproponowaliśmy wdrożenie nowego systemu. Implementacja nowej wersji systemu została rozszerzona o dodanie wielu funkcjonalnych dodatków, m.in. moduł szkoleń, aktywności, faktur. Ponadto zapewniliśmy stały kontakt serwisowy, aby zapewnić ciągłość wzorowego działania oprogramowania.

Efekt

Optymalizacja i usprawnianie systemu dopasowanego do zmian rynkowych na przestrzeni ostatnich lat.

Powróć

Branża
Szkolnictwo i edukacja

Wykorzystane technologie
PHP7, Zend Framework, ES6, CSS3, HTML5