Realizacje – Handel

Handel

Reorganizacja pracy Działu Handlowego

Nasza realizacja

Wdrożyliśmy nową aplikację, którą dopasowaliśmy do potrzeb i oczekiwań Klienta. Zadbaliśmy o przeszkolenie pracowników z wykorzystania nowego systemu, który okazał się dla nich bardzo prosty, intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, ponieważ zawierał wszystkie oczekiwane funkcje. Zadbaliśmy, aby korzystanie z systemu wpłynęło na lepszy przepływ i jakość informacji, co przełoży się na większe zadowolenie klientów.

Efekt

Wdrożenie przyczyniło się do wzrostu efektywności pracy Działu Handlowego i bezpośrednio do wzrostu sprzedaży, dzięki ujednoliceniu kanałów przepływu informacji, zarządzania danymi i aktywnościami.

Powróć

Branża
Handel

Wykorzystane technologie
PHP7, Zend Framework, ES6, CSS3, HTML5