Realizacje – Automotive

Automotive

Kilkadziesiąt stanowisk obsługi klienta

Wyzwanie

Wdrożyliśmy oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem. Na podstawie audytu wewnętrznego, uruchomiliśmy podstawowe moduły systemu CRM i podjęliśmy prace dotyczące dostosowania i wdrożenia dodatkowych funkcjonalności z zakresu serwisu i integracji systemu z zewnętrznym systemem centrali. Przeprowadziliśmy odpowiednie działania z zakresu User Adoption, w ramach których m.in. przeszkoliliśmy pracowników z funkcji nowej aplikacji.

Efekt

Odnotowaliśmy wzrost jakości obsługi klienta oraz usprawnienie pracy kilkudziesięciu stanowisk. Ponadto dzięki systemowi informacje na temat działu handlowego są sukcesywnie zbierane i analizowane, dzięki czemu sprawnie wdrażane są kolejne usprawnienia.

Powróć

Branża
Automotive

Wykorzystane technologie
PHP7, Zend Framework, ES6, CSS3, HTML5