SEKTORY

Każda branża wymaga innowacyjnego wsparcia.

Realizujemy projekty dla różnych branż, również niszowych!

Automotive

Realizujemy wdrożenia dla firm o szerokim wachlarzu specjalizacji z zakresu motoryzacji, aby salony samochodowe oraz serwisy motoryzacyjne posiadały narzędzia, które podniosą jakość obsługi klienta.

FinTech

Branża, która jest nam niezwykle bliska, ponieważ charakteryzuje się wdrażaniem wszelkich innowacji technologicznych w finansach oraz bezpośrednio w instrumentach finansowych.

Medycyna i służba zdrowia

Obsługa technologiczna szpitali, ośrodków zdrowia, jednostek opieki zdrowotnej to działania, które wykonujemy, zachowując wszystkie standardy bezpieczeństwa.

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Realizacje dla biznesu często charakteryzują się dużą złożonością, dlatego skupiamy się w dużej mierze na customizacji efektów naszej pracy dla tego sektora.

Produkcja

W tej branży istnieje wiele elementów krytycznych dla procesów wewnątrzfirmowych, dlatego najważniejsza jest ich identyfikacja i odpowiednia automatyzacja.

Handel

Istotą sektora handlowego jest zaspokajanie określonych potrzeb konsumenta, w związku z czym proponowane rozwiązania technologiczne powinny wspierać proces sprzedaży.

Szkolnictwo i edukacja

Postęp technologiczny dla branży edukacyjnej to ogromne możliwości, dzięki którym szkoły publiczne i prywatne, uczelnie wyższe, ośrodki i instytucje edukacyjne mogą zwiększyć efektywność swoich działań.

Administracja publiczna

Głównym celem instytucji tej branży jest realizacja zadań publicznych, które niejednokrotnie wymagają wysokiej koordynacji działań, a wykorzystanie odpowiednich technologii może z sukcesem automatyzować pracę.

Usługi ochroniarskie

Zapewnianie bezpieczeństwa instytucjom czy osobom prywatnym to niezwykle odpowiedzialne zadanie, więc z doświadczenia wiemy, że dla tej branży liczą się specyficzne funkcje systemów technologicznych.

Twoja branża?

Napisz nam czego potrzebujesz!